Kiran Kumar Shrestha

Chief Executive Officer

Devendra Raman Khanal

Deputy Chief Executive Officer

Saraswati Adhikari

Deputy Executive Officer

Debesh Prasad Lohani

Deputy Executive Officer

Bimal Dangol

Deputy Executive Officer

Pawan Regmi

Deputy Executive Officer

Vinaya Raman Poudel

Deputy Executive Officer

Durga Kumari Kandel

Chief Manager

Hemraj Kharel

Member Secretary