• व्यवशायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा Download Details
  • शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा Download Details
  • विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा Download Details
  • महिला उद्यमशील कर्जा Download Details
  • दलित समुदाय व्यवशाय विकास कर्जा Download Details
  • उच्च र प्राविधिक तथा व्यवशायिक शिक्षा कर्जा Download Details
  • भुकम्प पिडितहरूको निजी अवास निर्माण कर्जा Download Details
  • कपडा उद्योग सञ्चालनको लागि Download Details
  • प्राविधिक तथा व्यवासायिक तालिम परिषदबाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिम
  • युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा